Vilken kontroll har ni?

Har ni en eller flera inköpscontrollers? Har de mandat att analysera och kontrollera er p2p-process, processen mellan behov till betalning? Samarbetar de med AP och ekonomifunktionen?

Om inte – när är det dags att ändra på den saken – håller du med om att varje sparad inköpsrelaterad krona är en krona till på ert resultat?

Här finns en bra artikel i ämnet:
>>Inköpscontrollern – en lönsam investering

Hur stor del av inköpen görs av inköp?

”Involvera inköpsavdelningen i ett tidigt skede och inse att deras uppgift inte bara är att pressa priserna.”

”– Inköp har länge ansetts vara en supportfunktion som säkerställer lägsta pris och bästa möjliga leveranstid.”

I företag som prioriterat (och säkerligen så med rätta) försäljning och marknadsföring kommer denna information publicerad av CFO World inte som en överraskning.

Mer överraskande kan det vara att företag fortsätter att vilja pressa kostnader och bli mer effektiva utan att genomlysa hur företagets processer faktiskt ser ut och var tidssplill, ineffektiva avtal, många leverantörer av samma slag, de stora mängderna vilda inköp och så vidare finns. Vad de kostar. Och vad det skulle kosta att åtgärda utgiftssläppet.

Vi diskuterar detta den 21 mars på P2P Summit. Vi ses!

>>Läs hela artikeln här CFO World