Vilken kontroll har ni?

Har ni en eller flera inköpscontrollers? Har de mandat att analysera och kontrollera er p2p-process, processen mellan behov till betalning? Samarbetar de med AP och ekonomifunktionen?

Om inte – när är det dags att ändra på den saken – håller du med om att varje sparad inköpsrelaterad krona är en krona till på ert resultat?

Här finns en bra artikel i ämnet:
>>Inköpscontrollern – en lönsam investering