Inspiratörer på P2P Summit 2013

Anmälningarna kommer nu in till årets P2P Summit, en dag då vi stöter och blöter möjligheter och utmaningar med att styra och kontrollera inköp. Vi nöjer oss inte med att prata inköp endimentionellt utan som en process från behov till betalning – vilka möjligheter ligger inom denna process? Massor!  Med en känsla av tillförsikt hör vi att möjligheterna och utmaningarna vi valt att dedikera vår vardag till kvarstår. Det finns ett ökande behov av att prata process över funktionsgränser. Men också ett ökande intresse!

Med oss för att dela sina erfarenheter har EBG en rad kompetenta personer. Det finns ingen quick fix som fungerar för samtliga organisationer men de erfarenheter som finns är ovärderliga för att undvika fallgropar och utnyttja de möjligheter som också de framträder allt tydligare längs med flödet behov/inköp till betalning.

Øystein Engen Nordea BankVälkommen Øystein Engen, Head of Procurement Services Norge med ansvar för inköp och fakturahantering på Nordea Bank. Øystein är dessutom Head of System Operation för hela Norden med ansvar för inköpssystemet Visma Proceedo samt relaterade system. Nordea införde det molnbaserade inköpssystemet redan 2006 och idag används systemet i hela Norden samt i Polen. Utöver avtal hanterar Nordea hela inköpsflödet från beställning till betalning i Visma Proceedo. En hög andel e-faktura samt attest av beställningar bidrar till att Nordeas fakturahantering automatiseras i hög grad. Automatchningen frigör tid och genom attest av beställning uppnår Nordea en hög kostnadskontroll. Øystein går igenom hur de som tjänsteföretag, med interna kunder, en önskan om globala processer, ett behov av intern styrning, utmaningar och möjligheter med decentraliserade beställarstrukturer och ett intensivt förändringsarbete kommit dit de är idag. Han kommer att presentera Nordea Banks resa från förstudie och genomförande till dagens situation samt hur Nordea Bank följer upp och förvaltar processerna de implementerat.

Välkommen Helena Brynolfsson, Inköpschef på PostNord. PostNord är resultatet av samgåendet mellan Post Danmark A/s och Posten AB. PostNord köper varor och tjänster för ungefär 20 miljarder svenska kronor.  Att utveckla och styra en effektiv och koncerngemensam inköpsfunktion är en utmaning med många möjligheter. Helena har erfarenheter från en rad organisationer där inköp varit under utveckling. På P2P Summit 2013 drar Helena från sina 23 års erfarenhet av inköp och reflekterar och diskuterar morgondagen och framtidens inköpsfunktion, inköpschef och inköpare. Vilka krav behöver vi ställa på morgondagens inköpsfunktion och dess anställda för att uppnå de möjligheter inköp kan infria? Vilka kompetenser behövs? Vilka roller kommer de att ge?

Välkommen Charlotte Johansson-Ahlström, Avdelningschef Kundservice och Kommunikation på Statens Servicecenter. Den 1 juni 2012 slog den nya myndigheten Statens servicecenter upp portarna för landets myndigheter. Statens servicecenter kommer till en början att erbjuda tjänster inom tre områden: löneadministration, ekonomiadministration och e-handel. Det är frivilligt att ansluta sig men detta bygger på att myndigheterna själva sköter den administrativa verksamheten minst lika effektivt i egen regi. Hur påverkar Statens Servicecenters erbjudande de förändringsprojekt som myndigheterna redan dragit igång inom e-beställningar och e-handel? Hur ser Statens Servcecenter på sin egen utveckling, vad har anslutna myndigheter valt att lägga över hos dem per dags dato och vilka möjligheter och utmaningar finns det i deras outsourcingserbjudande?

Välkommen Ann-Mari Nystedt, Country Supply Manager, ABB AB. Inom ABB-koncernen, med dess ledning i Zürich, finns ett tydligt förändringsmandat där inköp spelar en central roll. Globala strategier ska anammas och implementeras lokalt. Den interna samordningen ökar och gemensamma verktyg för inköp införs. Hur har ABBs Country Supply Manager i Sverige arbetat för att samordna, informera och  motivera den egna organisationen kring potentialen inom inköp? Vad krävs för att inköp ska få den strategiska roll som krävs för att uppnå den potential vi vet att inköp besitter? Hur samverkar inköp och shared service center för ökad kontroll och styrning?

 

Välkommen Anna Jernberg, Head of Purchasing Development & Support, Lantmännen. Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, maskin, energi och lantbruk. Koncernen ägs av 35 000 svenska lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, är verksam i 22 länder och omsätter 38 miljarder kronor. Lantmännen har sedan 2009 drivit ett förändringsprojekt kring P2P-processen och EBG har haft glädjen att följa projektet under P2P Summit de senaste två åren. Nu välkomnar vi Anna Jernberg, Head of Purchasing Development & Support, som kommer att berätta om och diskutera kring det som skett och som sker nu inom inköp på Lantmännen. Hur har målsättningarna kring ökad avtalsanvändning (avtalstrohet), färre manuellt hanterade fakturor, ökad uppskattning av gemensam process och en upplevelse av bättre affär uppfyllts?

Välkommen Anders Rydblom, Inköpschef på Mölnlycke Health Care! Anders har gedigen erfarenhet av att styra och kontrollera inköp, att skapa ett internt intresse för inköp och att använda sig av relevanta sätt att utveckla inköp steg för steg i ett inköpsomoget företag. Anders var med oss också 2012 och vi är mycket nyfikna på att höra vad som hänt sedan dess – för hänt har det! Anders är också en entusiasmerande inköpschef som delvis har svaret på den vanligt förekommande frågan: Hur skapar jag gehör hos ledning och organisation för de aktiviteter jag vet att vi behöver genomföra för att nå de mål som är satta? Kika gärna på den intervju EBG gjort med Anders.

 

Välkommen Per Martin Jøraholmen, Sektionschef på DFØ i Norge. DFØ är statens shared service center och hanterar 292 kunder, ca 800 000 fakturor och 35 000 leverantörer per år. I Norge har regeringen lagstiftat kring elektronisk faktura till myndigheter (läs mer på e-BusinessForum Norge). På P2P Summit delar Per Martin med sig av sina leverantörsaktiveringsprojekt och vi ställer oss frågan – kan ett Shared Service Center aktivera leverantörer att skicka e-faktura? Lyssna gärna på den intervju EBG gjort med Per Martin.

 

Välkommen Jörgen Lundgren, Director Business Process Development på Kinnarps AB. Ett återkommande element på P2P Summit är att bjuda in den ”andra sidan”. Leverantören vi så ofta talar om men sällan hör. Extra roligt är det när en leverantör har samma långa erfarenheter som Kinnarps och Jörgen Lundgren. Hur resonerar en erfaren leverantör kring kundservice och ökad automation och vilka erfarenheter av lyckade och mindre lyckade ”e”-projekt kan ni dela och diskutera för att säkerställa bästa möjliga resultat för båda parter?

 

Välkommen Primoz Drol, Head of Procurement Development & Operations på SEB. SEB har under en tid genomfört ett strategiarbete för inköps- faktura och betalningsprocesserna som i dagarna resulterat i en sjösättning av ett stort styrsystem för inköp. Arbetet har utförts i nära samarbete mellan inköp och finans och syftar till att styra mot avtalade priser och öka servicenivån internt. Hur de arbetat, vilka mättal de satt och vilka målsättningarna är med det projekt de sjösatt diskuteras i april.

 

Jens Sundin

Välkommen Jens Sundin, Chef på ICAs Koncerninköp för inköp av indirekt material och tjänster. Jens har utbildat och föreläst om kategoristyrning och nu deltar han på P2P Summit som facilitator för att skapa diskussions- och erfarenhetsutbyte kring detta område. Företag angriper kostnadsbesparingar och strukturering av inköp på många olika sätt. Vid utveckling av kategoristyrning, som Jens arbetat länge med, bygger framgång på att kategoristyrningen sammanför olika verksamheter med gemensamma behov och ger kostnadsbesparingar och andra mervärden för företaget som helhet . För att lyckas krävs ett tvärfunktionellt arbetssätt som är innovations- och förändringsbenäget. Vilka framgångsfaktorer är betydelsefulla för utvecklingen av framtidens kategoristyrning? Vilka utmaningar och möjligheter ligger inom olika inköpsområden?  Finns det någon skillnad i hur utvecklingen ser ut inom olika branscher och skiljer det mellan indirekt och direkt inköp i detta hänseende? Vad krävs av morgondagens inköpare för att arbeta utifrån denna processmetodik?

Välkommen Jennie Gotsis, Retoriker! Jennie Gotsis är en erfaren retoriker med nio år som konsult och VD i egna retorikbyrån Tala Tydligt. Genom att bättre förstå sin roll som kommunikatörer kan företag och organisationer övertyga, motivera och kommunicera effektivare. Om att nå och påverka andra människor: I varje möte har vi människor en hel värld av förväntningar, erfarenheter och åsikter med oss som styr vår perceptionsförmåga. Bara för att vi talar samma språk (vilket vi inte gör ibland) så betyder det inte att vi förstår varandra och övertygas. Se Jennie på SVT Play före Idrottsgalan. För att påverka din medpart behöver du förstå kommunikationens grundförutsättningar och varför vi reagerar som vi gör. Hur resonerar en retoriker om implementeringsarbetets kommunikation och hur man bäst motiverar till förändring? Läs en artikel i ämnet och se och hör en intervju med Jennie här

 

Stefan LundströmVälkommen Stefan Lundström, Partner, Advisory Services på Ernst & Young. Tänk om vi kunde se in i en kristallkula och säkerställa att alla våra effektiviseringsprojekt, kostnadsbesparingsåtgärder, styrningsaktiviteter och kontrollmetoder med 100% säkerhet gör att just vår organisation blir den som klarar ekonomiska motgångar bäst, vinner flest kunders gunst och säkerställer största ökade vinst – år efter år. Vi kan inte erbjuda en kristallkula men väl beprövad erfarenhet och visioner denna erfarenhet leder fram till. Stefan kommer att berätta om vår svenska företagstradition, dess styrmodeller och hur dessa utvecklats. Hur de, ofta internationella, företagsstrukturer som växt fram på grund av detta sett ut och tros komma att se ut. Hur valen vid organisationsmodeller utvecklats, där outsourcing varit vanligt, inte minst relationen mellan verksamhet och SSC. Vilka möjligheter finns och vad krävs av den enskilde ledaren för att tillvarata det förändringsmandat som ofta ges? Och hur ska vi mäta att vi gör rätt på rätt sätt?

 

James Marland AribaWelcome James Marland, Vice President of Network Strategy at Ariba, an SAP Company. We all know that Samuel Morse invented the Telegraph and with it the need for his eponymous code. But Morse could have never foreseen the other business applications that would be built on his network, all of which are with us today. The internet is essentially the reverse story. Consumers have jumped in first with online shopping, banking, travel and media. Up until now businesses have been in the strange situation of having electronic commerce at their fingertips at home, but existing mainly in the Paper Age in the office. In this session, we will look at what drives adoption to a business network and how the network allows significant value for purchasing organisations. With a Business Network you can finally get the efficiencies in your Purchasing Department such as automated confirmations, shipping information and payment. We will give an overview of two collaboration scenarios which will then be followed up in more detail in the round table sessions.

Magnus Blomberg HenkelVälkommen Magnus Blomberg, inköpare av indirekt material & tjänster på Henkel Norden. Henkel är ett globalt företag med ledande varumärken och teknologier inom affärsområdena tvätt, rengöring, skönhet, lim, tätning och ytbehandling. Företaget har välkända varumärken som Schwarzkopf, Barnängen och Loctite med flera i sin portfölj. Henkel, vars huvudkontor ligger i Tyskland, har cirka 47000 anställda världen över. Magnus jobbar med globala processer på den lokala marknaden och öppnar upp för en diskussion kring Henkels leverantörskonsolideringsarbete där utbildningsinköp haft ett tydligt fokus. Varje företag vill ha kontroll över såväl sin spend som sin personals utbildningsnivå. Samtidigt sker de flesta utbildningsköp långt ute i organisationen från många olika leverantörer. Vilka utmaningar och möjligheter ligger inom kategorin utbildning för företag som vill nå en överblick över organisationens utbildningsnivå?

Erik Bergseth Visma ProceedoVälkommen Erik Bergseth, Sälj & Marknadschef, Visma Proceedo. Visma Proceedo effektiviserar dina processer för avtalshantering, inköp, beställning och fakturahantering. Erik bjuder in till diskussion kring vikten av att fylla systemlösningen med innehåll – vad krävs? Ni kan diskutera: Utmaningar och möjligheter i leverantörsanslutningar och leverantörsintegrationer – vad är best practise? Automatisering av fakturaflödet – vem behöver göra vad och vilka KPIer är rimliga?

SiluettVälkommen Björn Borgman, Executive Director, Advisory Services Ernst&Young. Björn har de senaste 14 åren arbetat som konsult med sina kunders mest trängande frågor inom effektivisering, kostnadsjakt och organisationsutveckling i svenska och internationella organisationer. Han har arbetat tvärs de flesta branscher, från energisektorn, gruvindustri, stålindustri, telekom, fordons- och försvarsindustri till bank- och försäkring och hälsovård och offentlig sektor. Målen är liknande när det kommer till vad som organisationer vill uppnå – förutsättningar och mognad för att nå full effekt inom effektivisering och besparingsarbete kan dock variera (både hos organisationen och hos leverantörsmarknaden). Därför är det viktigt att fokusera på de möjligheter som ligger inom räckhåll på kort sikt och bygga upp långsiktiga effektiviseringsmöjlihgeter parallellt.

Välkommen Victoria Birath, Key Account Manager, Pagero. Pagero utvecklar, marknadsför och levererar tjänster för att kommunicera digitala affärsmeddelanden, så som e-fakturor, e-order och e-betalningar. Victoria bjuder in till diskussion kring hur ni skiftar från skanning till e-flöden utan dyr investering. Finns det något bra sätt att skifta skanning till rena e-flöden utan dyra investeringar? Hur får ni över 50% anslutningsgrad av e-faktura? Vilka lösningar, metoder och morötter finns det för att uppnå en anslutningsgrad på över 50%?

Välkommen Johan Gren, Senior Key Account Manager, Pagero. Johan bjuder in till diskussion kring leverantörer utan ordersystem – hur går det att komma åt dem? Det talas mycket om att köpare skall effektivisera sina inköpsrutiner. Men hur gör en köpare detta om leverantören inte har något ordersystem? Välkommen och lyssna samt diskutera en ny tjänst som kopplar samman köpare och leverantör oavsett system och volym.

Ronan K_CoupaWelcome Ronan Kerouedan, Director, Solutions Consulting EMEA at Coupa. Ronan comes from many years of working for companies such as SAP, Commerce One, Ariba and also with his own start-up company Hubsphere. Ronan has led many development projects selecting and implementing integrated and cloud-based eProcurement systems in a variety of organisations. Ronan will present and discuss what makes or breaks the P2P Business Case?  Coupa says it is powered by people – what does that mean? What are the challenges and how can they be handled? How do you do “best in class” implementations of  P2P?

 

suzana drakulicWelcome Suzana Drakulic, Business Area Leader Stretch Stockholm AB. Suzana have a long management background with numerous business transformation programs from different clients and industries in her portfolio. Her team has among others over the past years delivered several successful strategic procurement projects in the Nordics. Suzana has been with Stretch since August 2012 and before that she spent 10 years with Global Services British Telecom where she built up a Global Procurement Solution Team managing 3rd parties in merger & acquisitions and partners in global outsourcing deals.