Sponsorer 2012

Det finns en stor mängd erfarenheter bland svenska, nordiska, europeiska och internationella företag som arbetar dagligen med att hjälpa sina kunder att styra och kontrollera inköp, faktura och betalningsprocesser. Några av dem är med som sponsorer på P2P Summit 2012

 

 

Basware är världsledande inom processen från inköp till betalning med fler än en miljon användare i fler än 60 länder. Baswares öppna nätverk för e-faktura och inköpstransaktioner förbinder idag fler än 320 000 företag globalt. Med Basware kan företag avsevärt minska sina kostnader samt få insyn och kontroll över sina utgifter genom att automatisera manuella processer – från upphandling, avtalshantering, inköp, leverantörssamarbete, reseräkningar och utlägg till 100 % e-faktura och automatiserad fakturahantering. Baswares lösningar och tjänster hjälper företag att förbättra sin likviditet, optimera rörelsekapitalet och maximera sin flexibilitet inom processen från inköp till betalning. Lösningarna distribueras och implementeras antingen på plats eller som en tjänst, i Europa, USA och Asien genom ett omfattande nätverk av lokala kontor och affärspartners.

 

Pagero utvecklar, marknadsför och levererar molntjänster för att kommunicera digitala affärsdokument, så som elektroniska fakturor och betalningar. Vi erbjuder skalbara lösningar för små, medelstora och stora företag och organisationer med lokal eller global närvaro. Våra kunder har tillgång till Nordens snabbast växande nätverk för enkel, säker och kostnadseffektiv kommunikation med andra företag, oberoende av affärssystem. Vi samarbetar även med andra nätoperatörer på marknaden samt leverantörer av affärssystem och finansiella tjänster. Vi har kontor i Göteborg, Stockholm, Oslo, Helsingfors och Dublin.

 

 

Palette hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Med marknadens vassaste system och ett brett spektrum av tjänster gör vi livet enklare för mer än 1100 företag i 34 länder.

 

BancTec is a global leader in payment, document and content processing, as well as technology-related services. We’ve helped thousands of clients in 50 countries simplify the management of information, business processes and technology infrastructure.

 

 

Purchase Solutions är ett snabbt växande nordiskt företag inom området Recovery Audit. Med bakgrund från revisions- och konsultbranschen och med specialkompetens inom området P2P hjälper vi företag att kvalitetssäkra dess leverantörsfakturaprocess. Genom en analys identifierar vi avvikelser som har lett till en kostnad på leverantörsfakturor 6 år tillbaka i tiden och återför pengar till verksamheten samt förbättrar dess resultat. Vår tjänst är helt provisionsbaserad och innebär ingen ekonomisk risk för våra kunder. Vi identifierar bl.a. ingående moms som har tolkats felaktigt i samband med skanning, och som har lett till att fakturan har bokförts med en för hög kostnad, samt att den ingående momsen inte har bokförts och rapporterats till Skatteverket. Pengar som går att få tillbaka från Skatteverket 6 år tillbaka i tiden. Resultatet av vår analys innebär också ett underlag för våra kunder att förbättra sin betalningsprocess genom en detaljerad sammanställning av analysen.

 

 

 

ValueOne är specialister på supply chain management med tre verksamhetsområden. De tillhandahåller inköps- och logistikkonsulter som snabbt kan träda in i linjebefattning på ert företag. ValueOne rekrytererar inköpare och logistiker på specialist och chefsnivå samt utvecklar sina kunders supply chain avseende strategi, modell, metod, process, organisation och kompetens.

 

 

PRGX är ett globalt Business analytics & Information service företag, som i mer än 40 år återfört förlorat kapital genom Recovery Audit.  Vi har som föregångare i branchen lanserat Profit Discovery™. Med Profit Discovery™ lägger vi fokus på att förbättra våra kunders finansiella resultat genom en kombination av revision, analys och rådgivning.  Grunden för att kunna utföra dessa tjänster är vår långa erfarenhet inom data mining, process expertis inom p2p samt vårt djupa kunnande inom ekonomiarbete.