Research

EBG genomför kontinuerligt undersökningar och samtal för att öka förståelsen för var i p2p-kedjan behovet av information finns. Inköpschefer och ekonomichefer är huvudmålgrupperna för undersökningarna. Grundantagandet är att styrning och kontroll över strategiskt och icke strategiskt inköp är av avgörande betydelse för de flesta medelstora och stora företag.