Pricing

Lunch, kaffe och elektronisk dokumentation är inkluderat i priset.

Är du systemleverantör, operatör eller konsult betalar du 9 950 SEK + moms för en deltagarplats

Utbildnings- & Konferenslokal:Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm, Sverige
Telefon: 08-33 66 86
Hitta dit: Karta till P2P Summit

Avbokning och överlåtelse
Anmälan är bindande. Om du får förhinder och inte kan delta på P2P Summit 2013 kan du när som helst överlåta din plats till en kollega. Får EBG din skriftliga avbokning senast 21 dagar innan konferensstart krediteras du det inbetalda beloppet med avdrag för en administrativ kostnad på 1 500 sek exkl. moms. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 21 dagar före konferensstart uteblir ersättning. I det fall EBG ställer in P2P Summit krediteras du det inbetalda beloppet.

Betalningsvillkor
Betalning erläggs mot faktura 20 dagar netto. Alla priser är exklusive moms.