P2P Summit 2011

P2P Summit 2011 innehöll diskussioner kring allt från avtalsrätt till e-faktura till spend analyser till förändringsledning. Temat för dagen var just förändringsledning – people & process och det blev tydligt under dagen vad detta innebär. Såväl relationer internt som mellan den egna och externa strategiska och icke strategiska parter står inför en omvälvande förändringsprocess i strävan efter högre kontroll och lägre kostnader.

P2P Summit vill vara en del i den utvecklingen och erbjuder därför ett forum för diskussion och delande av erfarenheter mellan inköp, ekonomi och processägare.

Klicka på bilden nedan för Efter P2P Summit 2011 rapport