About P2P Summit

P2P Summit är nätverket för dig som arbetar som inköpschef, ekonomichef, processägare, IT-chef eller har en annan titel med ett ansvar för hela eller delar av behov till betalningsprocesserna i din organisation.

EBG menar att inköp är en process som sträcker sig från behov till betalning och att det finns en rad avvägningar att göra för att uppnå ökad kontroll och styrning. För styrning och kontroll är rimligen anledningarna till varför företag lägger ner miljoner på processutveckling och system – men uppnås de effekter som önskas? EBGs upplevelse är att leverantörsreskontra inte sällan arbetar för att få leverantörer att tex skicka e-faktura när det är inköp som skriver avtal och vill uppnå närmare samarbete med utvalda leverantörer. Ska inköp äga fakturan? Hur kan fakturaflöden hjälpa företag att fatta mer konstruktiva beslut i form av investeringsbehov, working capital management och kassaflöde? Vad krävs för att uppnå touchless fakturering där order matchas mot faktura, vilka risker finns med digitala processflöden, vem ska äga processen och vad kan man förvänta sig att uppnå? Detta och mycket mer diskuteras under P2P Summit 2012.

Varför en svensk P2P Summit? Varför ska du delta och vilka målsättningar förväntas du uppnå?

Fakturahantering

 • Reducering av fakturahanteringskostnader för alla parter – minska kostnaderna i AP och antalet timmar inköp rättar felaktiga fakturor
 • Uppnå en ökning av antalet processade fakturor per  person och år
 • Effektivisering och optimering av workflow för ökad matchning av fakturor
 • Öka andelen betalning-i-tid
 • Minska antalet dubbla betalningar
 • Minska utestående krediter
 • Förenkling av differenshantering
 • Support av centraliserade eller decentraliserade affärsmodeller
 • Reducering av antalet % fakturor som skannas eller hanteras manuellt

Inköpsprocesser

 • Förenkling av dagliga inköpsprocesser
 • Styrning av indirekt spend
 • Hantering av vilda inköp
 • Effektivisering av tjänsteinköp
 • Säkerställande av att sourcing och finansiella kontroller efterlevs
 • Skapande av större synlighet som stöd till budgetkontroll
 • Support av lednings- och verksamhetsnivåers beslutsfattande

Leverantörssamarbete

 • Förbättrad synlight av spend
 • Kontrollerat leverantörsval och utvärdering
 • Effektivisering av flöden till och från SME-leverantörer
 • Förbättring av leverantörssamarbeten
 • Reducerad leverantörshanteringskostnad (för att underhålla nödvändig grunddata och uppnå legala krav)
 • Mätning av leverantörsbeteende och risk
 • Reducering av interna kostnader för kataloghantering
 • Förbättring av grunddata för leverantörer
 • Utvärdera besparingar knutna till e-handel

Riskhantering

 • Förbättra working capital med en utvärdering av dynamiska rabatter, tidig betalningsrabatt och supply chain finansiering
 • Hantering av risk knutet till såväl direkt som indirekt inköp
 • Proaktiv styrning av en diversifierad skala av leverantörer och risk

 

Nuläge och önskat nuläge

Att förtydliga hur viktigt det är att ta höjd för alla de delar p2p-processer innefattar är inte helt enkelt. Vi hör ofta formuleringar som ”spend och inköp är inte vår sak – vi arbetar med faktura och betalning” och å andra sidan ”faktura och betalning – nej det ligger på AP, det har inte jag tid med” – samtidigt som bolag har dedierade personer tillsatta som ska mäta performance i bolaget eller organisationen och hitta sätt att styra verksamheten tryggt framåt i tider av osäkerhet. Om inköp inte är en reskontraangelägenhet – hur ska företag kunna nyttja möjligheterna som ligger i supply chain financing gentemot mindre leverantörer, och dynamiska rabatter för att stärka working capital och om faktura inte är en inköpsangelägenhet – hur ska leverantörer känna sig trygga i att få betalt i tid, att avtalade priser följs och så vidare?

Detta är såklart generaliseringar – men håller du med om att det finns en stor outnyttjad potential också i din organisation?