Change Management

Är det något som är genomgående i alla diskussioner EBG fört med ledare runt om i Norden är det detta – behovet av förändringsledning. Att ta höjd för tiden det tar att ändra invanda beteenden, utmaningen det är att informera och kommunicera för att nå önskade resultat och svårigheten det är att avgöra om de insatser som görs når önskad effekt.

Nu lanserar EBG tillsammans med Tell Kommunikation en unik utbildning i sitt slag. Under en heldag träffas en begränsad grupp människor för att genom delade erfarenheter och konkreta övningar finna sätt att bli säkrare på att organisationens förändringsmålsättning kan nås.

Arrangörer är EBG e-BusinessGuide tillsammans med Tell kommunikation och dagen är dels en förlängning av P2P Summit dels en fristående dag för ledare inom inköp och ekonomi med behovet att driva förändring

Om Tell Kommunikation

Kursledare är Karin Tell. Karin är en erfaren projektledare, utbildare och kommunikationsstrateg med bakgrund från Telia. Under de senaste tio åren har Karin arbetat som konsult inom strategisk och intern kommunikation. Hon har lett omfattande utvecklingsprojekt hos både privata och offentliga aktörer, stöttat förändringsprojekt, lett processer och utbildat både kommunikatörer och chefer i förändringskommunikation och kommunikativt ledarskap. Karin har bland annat gästföreläst för RMI Berghs och Ability Partner. Sedan 2011 driver Karin företaget Tell Kommunikation.

Kursinformation

Utbildningen är speciellt utvecklad för dig som leder inköpsprocesser och -projekt i företag och organisationer. Du får ramverk och konkreta metoder att använda steg för steg oavsett om du själv leder förändring, planerar och genomför kommunikation eller har stöd av interna och/eller externa resurser för att förverkliga rutinerna.

Under dagen får du prova metoder och verktyg i realistiska situationer tillsammans med andra som arbetar med liknande frågor. Föreläsningspass varvas med arbete både enskilt, två och två och i grupper.  Deltagarna får utbyta erfarenheter med varandra, prova verktyg och koppla kunskaperna till projekt på hemmaplan.

Innehåll

Planerad förändringskommunikation steg för steg
Skapa en konkret och tydlig plan med rätt ambitionsnivå för att kommunicera förändringen. Steg för steg går vi igenom mätbara mål, budskap, vägval, praktisk planering och uppföljning.

Förutsättningar för att driva förändring
Hur reagerar människor vid förändring?
Hur kan jag kommunicera i olika faser och vilka resultat kan jag förvänta mig?
Genomgång av grunderna i förändringsledning med kommunikation kopplat till ändrade inköpsrutiner.

Metoder för förändring
Olika vägar till förändring i praktiken.
Vilka effekter kan jag vänta mig?
Vad krävs för att mottagarna ska ta till sig kunskap, ändra attityd eller bli motiverade att agera annorlunda framöver?
När räcker det att skicka ett mail med information eller lägga en notis på intranät och när krävs möten och utbildning för att nå effekt?
Genomgång av kommunikationsmål och vägar att nå målen.

Kvalitetssäkrad vidarekommunikation
Många gånger behövs muntlig kommunikation från chefer för att nå medarbetare i organisationen.
Hur får jag cheferna att ta stafettpinnen och motivera sina medarbetare?
Vilken roll har cheferna och hur kan jag som projektledare stödja dem?

Budskap som når fram
Förtydliga förändringen med klara budskap. För att budskap ska nå fram behöver de formuleras så att de svarar på mottagarnas frågor. Konkret modell för att formulera projektets budskap och anpassa det för olika mottagare.

Datum för höst 2012 presenteras inom kort. Vill ni ha en företagsspecifik utbildning? Maila utb(at)e-businessguide.eu för en diskussion kring detta