EBG Play: En ny era lösningar växer fram runt SAP

Ove Andersen EvryVärlden runt SAP är enorm. Utmaningarna med SAP desamma, ändå växer antalet organisationer som byter erp-system till SAP fortfarande. Säg den implementation som gått smärtfritt?! Men, allt fler företag blir allt mer globala och då är inte alternativen så många.

I den här intervjun träffar vi Evry. Eller, rättare sagt, Ove Andersen som arbetar med Smart Procure to Pay på Evry. Han berättar om sina erfarenheter av processutveckling, vad företag ska tänka på när de väljer hur de ska vidareutveckla sina system och processer och inte minst resonerar han kring utmaningar och möjligheter kring de mobila och browserorienterade krav som allt fler ställer.

 

EBG Play: Förändringsledning är nyckeln – inte teknik

SFTI (www.stfi.se) arbetar för att öka och utveckla det man kallar e-handel inom offentlig sektor. SFTI är ett samarbete mellan SKL, ESV och Kammarkollegiet.

I utgången av 2013 ska alla myndigheter med fler än 50 anställda ha styrt upp hur de köper varor och tjänster, det finns enorma summor att spara. Utåt sett talas det mycket om e-beställningar men de facto handlar utvecklingen främst om att styra vad, hur och av vem den interna organisationen köper och det har mer med förändrat beteende och tydliga mandat att göra än om teknik. Även om tekniken behövs och är det stöd som behövs för att kunna genomföra önskade förändringar.

I den här intervjun berättar SFTIs Martin Forsberg om sin syn på tekniska och organisatoriska utmaningar inom offentlig sektor. Martin är även en del av det svenska arbetet med Peppol (www.peppol.eu).

EBG Play: Offentlig sektors största utmaningar med e-handel

För oss som arbetar dagligen med p2p- och o2c-processer är det en glädje när en teknisk konsult berättar om utmaningarna (dvs också möjligheterna) i att styra mänskligt beteende. Förändringsledning och behovet av att ta höjd för den tid det tar att förändra beteenden ska inte underskattas.
Samtidigt har vi en reell och viktig debatt som pågår kring standards i relation till e-handel och e-faktura. Arbetet i Peppol har gett den diskussionen ny fart och förhoppningsvis  – om den ska fortgå – ny riktning och fokus. Operatörer är i högre grad en del av lösningen liksom vetskapen om hur svårt det är att masskommunicera mellan köpare och leverantörsdatabas.

I den här intervjun berättar den kunnige Martin Forsberg om arbetet i SFTI och vad han hör i sina samtal med offentlig sektor. Intervjun är gjord av EBGs VD Anna Bjärkerud. I Norge är denna diskussion högaktuell, se mer via www.e-businessforum.eu för fler intervjuer se www.e-businessguide.eu och Vlog-sektionen.

Artikel om e-fakturautmaningar

Jag vet inte vad du som läser detta tycker – men nog är det tröttsamt att samma diskussion pågår igen och igen och igen? Den om e-faktura är en sådan diskussion. Standards och format lyfts fram som Nirvana som ska minska företags administrativa berg av kostnader – om vi bara kunde enas om en standard!

EBG deltar i Nationella forumet för eFaktura och var med och tog fram en enkät som diskuteras i denna artikel >>Computer Sweden. Missförstå mig rätt, jag vet att det är ett aber att företag ställer olika krav på innehåll i sin affärsdokumentation – men det är i sig inget problem! Problemet ligger i att det är kostsamt, svårt att finna rätt kontaktpersoner såväl internt som externt mellan köpare och säljare, relativt dyrt och inte minst – det finns så många alternativ att välja mellan!

Under nästa P2P Summit lovar jag att vi ska diskutera e-faktura mer – var hör ett e-fakturaprojekt hemma hos köpande part – hos inköp eller reskontra? Hur bör företag vara organiserade för att lyckas med aktiveringsprojekt, var hör begreppet e-handel hemma beroende på vilken typ av och vilken storlek på organisation vi talar om – när är det inte lönt att ens försöka?

Temperaturmätning eFaktura Sverige

Nätverket för elektroniska affärer, NEA har som en del av arbetet inom det Nationella Forumet för e-faktura genomfört en undersökning kring utvecklingen av sändandet och mottagandet av elektroniska fakturor i Sverige

Anna Bjärkerud medverkar i forumet och EBG tar en aktiv del i dialogen kring ökad elektronisk handel i vårt avlånga land

>>Ladda ner rapporten

>>Läs EBGs sammanfattning och kommentar

Till NEAs hemsida >>www.nea.nu

Videor från P2P Summit

Se dagens inledande presentation som hölls av EBGs VD Anna Bjärkerud om varför vi samlas för P2P Summit, vilka som samlats och vad vi ska diskutera.

Karin Tell och EBG har satt samman en kursdag som fördjupar sig i utmaningar och möjligheter i att förändra beteenden

Tack!

Tack alla som deltog på P2P Summit 2012 och delade med sig av sina erfarenheter, ni gjorde alla ett kanonjobb! Jag har påbörjat arbetet med att sammanställa allt material som producerades under gårdagen – ni som deltog får detta inom kort.

Håll kontakten via LinkedIn >>EBG e-BusinessGuide slutanvändargrupp och fortsätt gärna att dela erfarenheter. Kan EBG hjälpa till på något sätt – säg bara till!

Kursen Förändringsledning med Kommunikation hålls den 24 maj 2012 nästa gång >>Ladda ner kursprogram

 

Vilken kontroll har ni?

Har ni en eller flera inköpscontrollers? Har de mandat att analysera och kontrollera er p2p-process, processen mellan behov till betalning? Samarbetar de med AP och ekonomifunktionen?

Om inte – när är det dags att ändra på den saken – håller du med om att varje sparad inköpsrelaterad krona är en krona till på ert resultat?

Här finns en bra artikel i ämnet:
>>Inköpscontrollern – en lönsam investering

Hur stor del av inköpen görs av inköp?

”Involvera inköpsavdelningen i ett tidigt skede och inse att deras uppgift inte bara är att pressa priserna.”

”– Inköp har länge ansetts vara en supportfunktion som säkerställer lägsta pris och bästa möjliga leveranstid.”

I företag som prioriterat (och säkerligen så med rätta) försäljning och marknadsföring kommer denna information publicerad av CFO World inte som en överraskning.

Mer överraskande kan det vara att företag fortsätter att vilja pressa kostnader och bli mer effektiva utan att genomlysa hur företagets processer faktiskt ser ut och var tidssplill, ineffektiva avtal, många leverantörer av samma slag, de stora mängderna vilda inköp och så vidare finns. Vad de kostar. Och vad det skulle kosta att åtgärda utgiftssläppet.

Vi diskuterar detta den 21 mars på P2P Summit. Vi ses!

>>Läs hela artikeln här CFO World

Varför bry sig om indirekt spend?

EBG publicerade idag en länk till och kommentar kring en bra artikel om indirekt inköp. Se nedan

It is no news that companies in general are more focused on direct spend when it comes to talking about procurement. If they talk about procurement at all.

It comes as a surprise to EBG that so many procurement managers feel that their job is being neglected by the management team, them being much more focused on sales and marketing. Many procurement managers want to spend more time working on supplier strategies but find themselves doing administrative work. Some even say that when it comes to indirect procurement – those working with that were those who the company couldnät place anywhere else.

Really?

As this great article presents, procurement and even indirect procurement holds its treasures not to be neglected. It also points out the difficulty in managing it since purchases spread across business units, different managers and almost endless amounts of people who are buying every now and then.

In our book, first companies need to take a look at the overall spend and see – is it worth looking over, it probably will be since making budgets and sticking to them is part of most companies forecasting efforts. And as the article declares, we are talking about hundreds of million of dollars in many comapanies.

The author, Robert Brust, also explaines that he brought procurement into the finance department.

In an ongoing survey 15% of the respondents (Swedish companies) declare that finance and procurement are fully aligned. 77,5% declare procurement and finance do not share lead boards and that their management team have no insight in the same.

Read this excellent article and let’s keep this discussion going!

From the article:

So, why haven’t more CFOs gotten directly involved in indirect procurement? The answer is two-fold. First, the purchasing of indirect goods and services in categories such as professional services, plant/facility services, utilities, MRO and travel is often managed at the department level, and finance executives rarely see the magnitude of overall spend that these categories represent. When looked at individually, the dollar amount of indirect spending in each department seems insignificant when compared to raw materials. But, when added together, they can account for hundreds of millions of dollars.

>>Indirect Procurement: From Back Office to Board Room

Läs mer på www.e-businessguide.eu