Ansvarig arrangör

Ansvarig arrangör för P2P Summit är EBG e-BusinessGuide, ett oberoende Nordiskt nätverk som samlar erfarenheter runt om i världen som gynnar medlemmar i nätverket och deltagare vid de nätverkssummits som hålls.

Till EBGs hemsida >>www.e-businessguide.eu