Registration

Anmäl dig till nästa P2P Summit den 16 april 2013. Då träffas vi på Bonnier Conference Center i Stockholm för att tala om strategier för inköpsoptimering, fakturaeffektivisering, leverantörsutvärdering och processförändring från behov till betalning.

Anmälningsvillkor

Din anmälan är bindande. Fram till 21 dagar före konferenstillfället den 16 april kan du skriftligen avboka din deltagarplats och få deltagaravgiften återbetald (minus en administrativ avgift om 1 500 sek+moms). Efter den tidpunkten återbetalas ingen deltagaravgift men du kan ersätta din närvaro med en kollegas eller använda din deltagarplats vid nästa summit. Dina kontaktuppgifter delas enbart med EBG och evenemangets samarbetspartners. EBG e-BusinessGuide reserverar sig för mindre ändringar i programmet som exempelvis ändringar av enskilda talare, programpunkter eller lokal för evenemanget. EBG förbehåller sig också rätten att ställa in ett evenemang. Vid inställt evene mang har beställaren rätt att få ersättning för erlagd avgift eller ett värdebevis om motsvarande belopp.

I priset ingår frukost, lunch, eftermiddagskaffe och mingel samt elektronisk dokumentation.

Konsulter från företag som erbjuder tjänster och produkter inom p2p-området: 9 950 kronor

Alla priser är exklusive moms.

Vi ser fram emot att träffa dig i april!

[contact-form-7 id=”51″ title=”Anmälan till P2P Summit”]

Vid eventuella problem med din anmälan, eller om du inte får en skriftlig bekräftelse – maila till info(at)e-businessguide.eu