EBG Podcast: Ta kontroll över företagets utbildningsinköp!

Men det är lättare sagt än gjort. I samtal mellan chef och anställd, eller mellan Chef och HR sker ofta utbildningsinitiativet. Klart vi ska utbilda vår personal! Och det är klart vi ska.

Men i en stor organisation med en rad olika kompetenser sker en enorm mängd utbildningsinköp under ett år. Inköp som oftast ligger utom kontroll förutom för den enskilde, och det var väl som ett led i företagets fortlevnad och utveckling i relation till den enskildes behov och ambitioner utbildningen skedde, eller?

Utbildning.se, eller FindCourses, har sedan länge arbetat med att samordna flera tusen utbildningar och gjort det möjligt för den enskilde att hitta relevana alternativ till de utbildningsbehov som finns genom livet.

Efter att ett företag bett dem göra samma sak för dem – samordna deras utbildningsinköp för att dels minska administration men inte minst få samlad information över de utbildningsinsatser som görs – skapade Utbildning.se en lösning som tar hand om företagens utbildningsinköp utan att minska valfriheten för den enskilde (om inte det är ett krav).

Lyssna här till en intervju med företaget kring deras erfarenheter kring utbildningsinköp och vilka trender de ser på marknaden.