LinkedIn diskussioner att följa

LinkedIn är fantastiskt på så sätt att allt fler går att finna där, allt fler diskussioner ventileras och allt fler knyter kontakter sinsemellan. Jag har varit ”medlem” på LinkedIn sedan 2004 och har sett hur nätverket utvecklats. Tyvärr, tycker jag, är det många som fortfarande länkar sina uppgifter till sin privata mail. Jag inbillar mig att detta till del beror på att företag inte uppskattar deltagandet i sociala medier, eller så har det att göra med det privata planet – att man är med för att hålla alla dörrar öppna.
Hur som helst, här delar jag med mig av grupper och specifika diskussioner som jag anser vara värda att läsa. Det kan hända att du måste vara medlem i gruppen för att läsa detta – även om trenden går mot allt fler öppna grupper. Har du diskussioner du tycker att fler borde läsa? Maila mig på info(at)e-businessguide.eu

Regeringen har den 26 juli fattat beslut om en förordning med innebörd att de statliga myndigheterna senast under 2013 ska gå över till att beställa varor och tjänster elektroniskt.