EBG Play: Offentlig sektors största utmaningar med e-handel

För oss som arbetar dagligen med p2p- och o2c-processer är det en glädje när en teknisk konsult berättar om utmaningarna (dvs också möjligheterna) i att styra mänskligt beteende. Förändringsledning och behovet av att ta höjd för den tid det tar att förändra beteenden ska inte underskattas.
Samtidigt har vi en reell och viktig debatt som pågår kring standards i relation till e-handel och e-faktura. Arbetet i Peppol har gett den diskussionen ny fart och förhoppningsvis  – om den ska fortgå – ny riktning och fokus. Operatörer är i högre grad en del av lösningen liksom vetskapen om hur svårt det är att masskommunicera mellan köpare och leverantörsdatabas.

I den här intervjun berättar den kunnige Martin Forsberg om arbetet i SFTI och vad han hör i sina samtal med offentlig sektor. Intervjun är gjord av EBGs VD Anna Bjärkerud. I Norge är denna diskussion högaktuell, se mer via www.e-businessforum.eu för fler intervjuer se www.e-businessguide.eu och Vlog-sektionen.