EBG Play: Förändringsledning är nyckeln – inte teknik

SFTI (www.stfi.se) arbetar för att öka och utveckla det man kallar e-handel inom offentlig sektor. SFTI är ett samarbete mellan SKL, ESV och Kammarkollegiet.

I utgången av 2013 ska alla myndigheter med fler än 50 anställda ha styrt upp hur de köper varor och tjänster, det finns enorma summor att spara. Utåt sett talas det mycket om e-beställningar men de facto handlar utvecklingen främst om att styra vad, hur och av vem den interna organisationen köper och det har mer med förändrat beteende och tydliga mandat att göra än om teknik. Även om tekniken behövs och är det stöd som behövs för att kunna genomföra önskade förändringar.

I den här intervjun berättar SFTIs Martin Forsberg om sin syn på tekniska och organisatoriska utmaningar inom offentlig sektor. Martin är även en del av det svenska arbetet med Peppol (www.peppol.eu).