Temperaturmätning eFaktura Sverige

Nätverket för elektroniska affärer, NEA har som en del av arbetet inom det Nationella Forumet för e-faktura genomfört en undersökning kring utvecklingen av sändandet och mottagandet av elektroniska fakturor i Sverige

Anna Bjärkerud medverkar i forumet och EBG tar en aktiv del i dialogen kring ökad elektronisk handel i vårt avlånga land

>>Ladda ner rapporten

>>Läs EBGs sammanfattning och kommentar

Till NEAs hemsida >>www.nea.nu