Artikel om e-fakturautmaningar

Jag vet inte vad du som läser detta tycker – men nog är det tröttsamt att samma diskussion pågår igen och igen och igen? Den om e-faktura är en sådan diskussion. Standards och format lyfts fram som Nirvana som ska minska företags administrativa berg av kostnader – om vi bara kunde enas om en standard!

EBG deltar i Nationella forumet för eFaktura och var med och tog fram en enkät som diskuteras i denna artikel >>Computer Sweden. Missförstå mig rätt, jag vet att det är ett aber att företag ställer olika krav på innehåll i sin affärsdokumentation – men det är i sig inget problem! Problemet ligger i att det är kostsamt, svårt att finna rätt kontaktpersoner såväl internt som externt mellan köpare och säljare, relativt dyrt och inte minst – det finns så många alternativ att välja mellan!

Under nästa P2P Summit lovar jag att vi ska diskutera e-faktura mer – var hör ett e-fakturaprojekt hemma hos köpande part – hos inköp eller reskontra? Hur bör företag vara organiserade för att lyckas med aktiveringsprojekt, var hör begreppet e-handel hemma beroende på vilken typ av och vilken storlek på organisation vi talar om – när är det inte lönt att ens försöka?