Hur stor del av inköpen görs av inköp?

”Involvera inköpsavdelningen i ett tidigt skede och inse att deras uppgift inte bara är att pressa priserna.”

”– Inköp har länge ansetts vara en supportfunktion som säkerställer lägsta pris och bästa möjliga leveranstid.”

I företag som prioriterat (och säkerligen så med rätta) försäljning och marknadsföring kommer denna information publicerad av CFO World inte som en överraskning.

Mer överraskande kan det vara att företag fortsätter att vilja pressa kostnader och bli mer effektiva utan att genomlysa hur företagets processer faktiskt ser ut och var tidssplill, ineffektiva avtal, många leverantörer av samma slag, de stora mängderna vilda inköp och så vidare finns. Vad de kostar. Och vad det skulle kosta att åtgärda utgiftssläppet.

Vi diskuterar detta den 21 mars på P2P Summit. Vi ses!

>>Läs hela artikeln här CFO World