Behovet av att positionera inköp och driva utveckling

I mars kommer Mölnlycke Health Cares inköpschef Anders Rydblom till P2P Summit. Anders har en pragmatisk och övergripande syn på hur inköp kan – och bör – styras för att dels stiga i värdekedjan i organisationer där inköp hamnat under tex marknadsföring och försäljning dels för att nyttja de värden inköp faktiskt ”äger”.

I mars kommer Anders att agera rundabordsmoderator och han kommer då att diskutera hur man skapar en inköpsmedveten organisation. ”Inköp handlar om försäljning” konstaterar Anders och ger målande exempel på vad som sker om en organisation inte hanterar inköp strategiskt. ”Det handlar om en riskbenägenhet – vad händer om man inte har kontroll över vilka konsekvenser köp utan styrning får?”

Vi har fullständig kontroll, vi pekar med hela handen och har fullt automatiserade flöden – kanske du reflekterar. Men det är förmodligen bara sant i en eventuell produktionslinje – och inte ens då är troligen matchningen och kontrollen hundra procent korrekt.

Anders, vilka projekt driver Mölnlycke just nu inom inköp, faktura och betalningsområdet?
Vi effektiviserar hur vi hanterar nya leverantörer och har precis börjat se över svansen av leverantörer. Vi arbetar dessutom tillsammans med finance för att se över vår cash management, där vi bland annat ser över våra betalningsvillkor och hur vi kan arbeta med dessa i relation till rabatter vid tidigare betalning.

Vad kommer du att diskutera på P2P Summit i mars?
Jag vill ta upp en verksamhetsnära diskussion kring hur företag kan arbeta med inköp och hur bolag steg för steg kan se över vad och varför inköp ser ut som det gör. På Mölnlycke har vi 12 kategorier som växt fram på detta sätt. Jag vill också diskutera hur inköp kan positionera sig – för en rad typer av inköp finns en spridd beställarorganisation där antalet beställare i princip är lika många som antalet anställda och bara att få med sig cheferna och få dem att vara en del av det förändrade beteendet är en utmaning i sig. Vi talar här inte om piska eller morot utan om att sätta realistiska målsättningar och skapa sucess stories internt som går att ”sälja” in.