Enkätundersökning P2P-processer

 

Varje år genomför EBG undersökningar för att ta reda på vad vi ska tala om, hur synen på inköp, faktura och betalmning förändras och på vilka sätt vi kan bidra till sänkta kostnader och effektivare företag runt om i Norden. Just nu snurrar 2012 års P2P-undersökning, resultaten av denna publiceras senare under året.

2011 års sammanfattning kan du ladda ner via EBGs hemsida. Du behöver vara registrerad medlem för att nå rapporten. Det kostar ingenting och dina kontaktuppgifter stannar hos EBG.

>>Gå till enkätlänken och fullfölj registreringen

Du som slutanvändare kan delta i årets enkät och erhålla dels en rapport från svaren dels 500 kronor rabatt på P2P Summit 2012 den 21 mars i Stockholm. Dina svar är konfidentiella. Vi kommer under dagen att diskutera flertalet av de frågeställningar vi belyser i enkäten. Tack för ditt engagemang!

Till enkäten, enbart för slutanvändare: >>Till P2P-undersökningen

För att använda rabatten efter dina svar, ange P2PSUR vid anmälan.