Lantmännens värdeladdade inköpsresa

Lantmännens Anna Göjeryd deltog på P2P Summit i september 2011 och delade där med sig av sina erfarenheter som projektledare för Lantmännens P2P projekt. Hon belyste på ett ypperligt sätt behovet av att beakta en inköpsstyrningsprocess som en förändringsprocess. Och hon, som beteendevetare, kanske är det sådana som hon som är nyckeln till framgång för organisationer som vill förändra invanda beteenden liksom Lantmännen?

Per Hill, Lantmännens CPO säger i en artikel i Upphandling 24:

”– Tidigare jobbade vi i huvudsak reaktivt. Verksamheten uttryckte ett behov och vi agerade på deras initiativ. Vi gjorde visserligen bra insatser men saknade ett strategiskt förhållningssätt till vårt arbete.”

Och visst är det så det ofta ser ut?

Lantmännen bygger liksom de flesta stora företag upp inköps- och sourcingkategorier.

”Per Hill berättar att bakgrunden till den pågående förändringsprocessen är inköpsenhetens behov av att jobba med längre framförhållning och vara med och påverka verksamheten. Det kräver att inköparen förstår vilka behov och mål företaget har.

– Vår uppgift inom Inköp är att hjälpa affärsverksamheten att nå de målen.”

På P2P Summit 2012 kommer vi att ta upp diskussionen kring framtidens inköpsroller. Hur ser den ut?

”För att kunna jobba med verksamhetens långsiktiga mål för ögonen måste inköparen förstå och prata med affärsledningen i strategiska termer. Det här nya sättet att jobba innebär en förskjutning av inköparens klassiska roll och arbetssätt.”

Läs hela artikeln här: >>Söker framtida behov