Medverkande vid P2P Summit 2013

EBG börjar nu arbetet inför nästa P2P Summit. En gång per år ses vi – nästa gång den 16 april 2013 på Bonnierhuset i Stockholm.

Gemensamt för våra träffar är det stora fokuset på erfarenhetsutbyte och diskussion. Vi tror på att föra samman funktioner och att prata process i relation till enskilda transaktioner (spend, faktura, betalning).

Under P2P Summit 2013 fokuserar vi på de olika faser företag och organisationer i olika grad behöver gå igenom för att uppnå önskade resultat: förstudie | genomförande | förvaltning & uppföljning. Vi talar också om vad, hur och vem som bör involveras i dessa olika faser och inte minst – hur ser vi genomgående till att få det stöd och de resurser som behövs oberoende av vad det är vi vill styra eller kontrollera.

Välkommen!

Den 21 mars träffas vi åter på Bonnier Conference Center för att tala om inköp som en process och fakturahantering som en möjliggörare för ökad kontroll och styrning.

EBG hälsar Karin Tell, Tell Kommunikation välkommen till P2P Summit 2012. Karin håller i kursen Förändringsledning i samarbete med EBG och har lång erfarenhet av att arbeta med kommunikation vid förändringsprocesser.

Välkommen Anders Rydblom, inköpschef på Mölnlycke Health Care! Anders har gedigen erfarenhet av att styra och kontrollera inköp, att skapa ett internt intresse för inköp och att använda sig av relevanta sätt att utveckla inköp steg för steg i ett inköpsomoget företag.

Välkommen Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning, till P2P Summit 2012. Lars var tidigare under många år partner och auktoriserad revisor vid KPMG. Han är i dag verksam som ledningskonsult inom bolagsstyrning och projektstyrning samt som rådgivare inom området elektroniska affärer och diskuterar do’s and dont’s när ett företag önskar upphandla ett stöd för e-inköp eller e-faktura.

EBG hälsar Anna Göjeryd, senior projektledare för Lantmännens P2P-utrullning, välkommen till P2P Summit 2012. Anna är ett kärt återseende från P2P Summit 2011, hennes erfarenheter kring förändringsledning och strategiska avvägningar är ovärderliga

EBG hälsar Mia Ahlberg, projektledare för Skanskas EFH- och leverantörsaktiveringsprojekt välkommen till P2P Summit 2012. Skanska är kända för att ha lyckats med sitt leverantörsanslutningsprojekt för elektroniska fakturor. Det har tagit dem 6 år men idag har de många viktiga erfarenheter att dela med sig av

EBG hälsar Jan Svedman, IT-responsible Logistics och Per Hedenborn, Ansvarig e-handel på PEAB välkommen till P2P Summit 2012. Jan är insatt i PEABs hela process från manuell fakturahantering till inköpsstyrning, han har suttit med i BEAst i många år och är en stor källa till erfarenhetsutbyte. Per är ansvarig för PEABS vidare e-handelsutveckling

EBG hälsar Jonas Magnusson, inköpschef på Crane välkommen till P2P Summit 2012. Jonas har varit med att analysera, planera och genomföra en ny struktur för indirekt material på Crane. Lyssna till hur pragmatiska de varit i detta projekt samtidigt som de identifierat nyckelprocesser i behov av effektivisering

EBG hälsar Patrik Stenman, Director P2P Projects på Stora Enso välkommen till P2P Summit 2012. Patrik har med sitt övergripande perspektiv på inköp som en process många erfarenheter att dela med sig av. I tider där kostnadssänkningar och kontroll är a och o för en lean och resultatorienterad verksamhet kan Patrik, som en av få svenska P2P Directors, ge tips och råd du inte får någon annanstans

EBG hälsar Peter Loughlin, Global P2P Director på Orange Business Services i UK välkommen till P2P Summit 2012.Peter, eller Pete, är en inspirationskälla. Hans erfarenhetsdjup från Orange är enormt och hans dagliga engagemang i den egna sajten Purchasing Insights visar vilken insikt han har i startegiska avvägningar mellan inköp och ekonomi, mellan strategiskt och indirekt inköp och mellan olika automatiserade sätt att hantera fakturor. Till Petes sajt här: Purchasing Insight. Vi ser fram emot intressanta diskussioner med Peter!