Som enda nätverk i Sverige samlar EBG kompetenser och delar erfaremheter kring å ena sidan köparens perspektiv på inköp – från behov till betalning – och å andra sidan säljaren, leverantörens perspektiv på order till betalning. Ett par gånger per år har verksamhetschefer möjlighet att nätverka över funktions och branschgränser för att stärka insikterna och de konkreta verktyg som behövs för att nå ofta högt satta KPIer och verksamhetsmål.

För att hålla dig ajour med allt EBG gör, registrera dig kostnadsfritt och blir en del av ett Nordiskt näteverk >>Registrering

Välkommen!